Ние използваме бисквитки. Продължавайки да използвате нашия сайт, Вие се съгласявате с това. Запознайте се с Политиката за използване на бисквитките.

КАК ДА - ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ НА ОБЛЕКЛА, ОБУВКИ И АКСЕСОАРИ

ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ НА ОБЛЕКЛА, ОБУВКИ И АКСЕСОАРИ

Всички стоки, които се предлагат в магазини SPORT DEPOT и онлайн на sportdepot.bg, са с гаранция от 2 години.

Гаранцията покрива фабрични дефекти или скрити дефекти на продуктите, които са различни от износване поради обичайна употреба. Гаранцията не покрива щети, причинени в резултат на неправилна употреба, външни въздействия като увреждане на материята в резултат на удар или съприкосновение с остър или твърд предмет. SPORT DEPOT отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува към момента на закупуването на продукта. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба имаш право да предявиш рекламация, като поискаш SPORT DEPOT да приведе стоката в съответствие, чрез извършване на ремонт или замяната ѝ с нова.

Гаранцията покрива фабрични дефекти или скрити дефекти на продуктите, които са различни от износване поради обичайна употреба. Гаранцията не покрива щети, причинени в резултат на неправилна употреба, външни въздействия като увреждане на материята в резултат на удар или съприкосновение с остър или твърд предмет. SPORT DEPOT отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува към момента на закупуването на продукта. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба имаш право да предявиш рекламация, като поискаш SPORT DEPOT да приведе стоката в съответствие, чрез извършване на ремонт или замяната ѝ с нова.

След като заявката за рекламация бъде обработена от SPORT DEPOT и се провери дали действително гаранцията покрива предявената претенция за стоката, тя ще бъде поправена, заменена или може да ти бъде възстановена платената за нея сума. Срокът за обработка на рекламацията е до 30 дни. В случай на основателна рекламация ние сме длъжни да приведем продукта в съответствие с договореното в рамките на 30 дни, считано от предявяването на рекламацията.

След изтичане на този срок имаш право да претендираш за възстановяване на заплатената сума или да поискаш намаляване на цената на стоката. Привеждането на стоката в съответствие с договора е безплатно.

Не можеш да претендираш за възстановяване на платената сума или за намаляване цената на стоката, когато SPORT DEPOT се съгласи да бъде извършена замяна на продукта с нов или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

SPORT DEPOT е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от теб сума, когато след удовлетворяване на три рекламации чрез извършване на ремонт на една и съща стока в рамките на две години е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Не можеш да претендираш за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

SPORT DEPOT си запазва правото да не удовлетвори рекламации, за които след обработката им е установено, че не попадат в обхвата на законовата гаранция. Съответните ще бъдат върнати за сметка на клиента с констативен протокол за отказ със становище.

Гаранцията покрива фабрични дефекти или скрити дефекти на продуктите, които са различни от износване поради обичайна употреба. Гаранцията не покрива щети, причинени в резултат на неправилна употреба, външни въздействия като увреждане на материята в резултат на удар или съприкосновение с остър или твърд предмет. SPORT DEPOT отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува към момента на закупуването на продукта. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба имаш право да предявиш рекламация, като поискаш SPORT DEPOT да приведе стоката в съответствие, чрез извършване на ремонт или замяната ѝ с нова.

Можеш да предявиш рекламацията си във всеки един от търговските обекти на SPORT DEPOT с изключение на магазините ни в Сливен, Боровец, Банско и Кърджали(пълен списък на магазините вижте тук) при предоставяне на документ за покупката. В твое присъствие ще бъде попълнен електронният регистър за рекламация и ще ти бъде издадена разписка, която трябва да пазиш до приключване на тази рекламация.

Можеш да направиш това и от дистанция, като ни изпратиш артикулите за наша сметка чрез SPEEDY или ECONT. Как точно да направиш това виж по-долу.

След като заявката за рекламация бъде обработена от SPORT DEPOT и се провери дали действително гаранцията покрива предявената претенция за стоката, тя ще бъде поправена, заменена или може да ти бъде възстановена платената за нея сума. Срокът за обработка на рекламацията е до 30 дни. В този срок ще бъдеш уведомен за статуса на твоята рекламация чрез SMS или обаждане, след което можеш да посетиш магазина, където тя е била предявена. В магазина задължително трябва да представиш разписката за рекламация, която ти е била издадена. Без този документ рекламацията не може да бъде приключена.

SPORT DEPOT си запазва правото да не удовлетвори рекламации, за които след обработката им е установено, че не попадат в обхвата на законовата гаранция. Съответните ще бъдат върнати за сметка на клиента с констативен протокол за отказ със становище.

НЯМАШ ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ ПРИ:

· Дефекти, причинени от интензивно и естествено износване на продукта.
· Триене на тъкани, при което е възможно да се получи изнищване на влакна, но това не се счита за производствен дефект.
· Механична повреда (при удар в твърд или остър предмет).
· Неправилно подбран размер или модел на обувката (размерните таблици в сайта са ориентировъчни и са предоставени от производителя).
· Суха, напукана и избеляла (при велурени обувки) кожа вследствие на липса или неправилна грижа за обувките.
· Нарушена функция на мембраната поради неправилна поддръжка.
· Пропускане на вода при артикули без водоустойчива мембрана.
· След самостоятелно нанесени поправки.
· Използване не по предназначение или неправилна употреба на продукт.
· Неспазване на инструкциите за пране/почистване, механично пране на обувки.
· Неправилно изпиране, избледняване поради детергенти и неспазване на указаната за съответния продукт процедура за сушене, неправилно изпиране и сушене на артикули с естествен пух и др.
· Грешна температура на гладене.
· Външни фактори като деформации и разлепване, възникнали при сушене на обувките до печки, радиатори и в сушилни машини.
· Използване на 2 броя стелки, което намалява обема на обувката и причинява търкане на пръстите в мембраната и води до нейното протъркване.

При появата на повече от един дефект забавянето при подаване на сигнал за рекламация може да бъде считано за нефабричен дефект

Рекламация можеш да направиш на място в магазин, като представиш документ за покупка и опишеш претенцията си на наш служител.

Рекламация за производствен дефект можеш да направиш и от дистанция, като изпратиш артикулите за наша сметка чрез SPEEDY или ECONT на адрес:

гр. София 1766,
ул. Васил Радославов 6, Бизнес парк–София,
сграда Спорт Депо, за отдел „Рекламация“.


Приложи касовата бележка в пратката, а на гърба на фактурата или на отделен лист посочи причината за рекламацията. Пратката трябва да бъде в допълнителен плик освен оригиналната опаковка на артикула.
В срок до 30 дни от подаването на претенцията за рекламация ще бъдеш уведомен дали тя е уважена или не. Решението се взема от комисия по рекламации. Ако претенцията ти е уважена, наш колега ще се свърже с теб, за да се уточни какво желаеш да бъде направено – продуктът да бъде заменен или сумата за него да ти бъде възстановена. В противен случай артикулът ти се изпраща обратно на адреса за твоя сметка.