Ние използваме бисквитки. Продължавайки да използвате нашия сайт, Вие се съгласявате с това. Запознайте се с Политиката за използване на бисквитките.

Рециклирани материали: Econyl найлонът

Производителят на Econyl е една от най-големите компании за екотъкани. От години Carvico and Jersey Lomellina създават висококачествени тъкани от ECONYL® - 100% рециклирани найлонови нишки, произведени от отпадъци като стари рибарски мрежи, горната част от стари килими и други. 

Всички тези материали, след като са приключили своя жизнен цикъл, вместо да бъдат изхвърлени на боклука, получават втори живот като рециклирани нишки, преминавайки през сложен процес на преработка. В своя ангажимент към околната среда Carvico and Jersey Lomellina има своите партньори - Healthy Seas и Aquafil SpA.

Econyl найлонът 

От 2016 г. Carvico and Jersey Lomellina подкрепят инициативата Healthy Seas, която обединява неправителствена асоциация и няколко бизнеса, споделящи обща мисия: почистване на водите на нашата планета от замърсяване, включително стари риболовни мрежи.

От 2016 г. Carvico and Jersey Lomellina подкрепят инициативата Healthy Seas, която обединява неправителствена асоциация и няколко бизнеса, споделящи обща мисия: почистване на водите на нашата планета от замърсяване, включително стари риболовни мрежи. 
• сътрудничество с риболовни общности за прилагане на превантивни действия за намаляване на замърсяването, причинено от изхвърлени риболовни мрежи, и за намиране на нови решения за тяхното изхвърляне по финансово и екологично устойчив начин 
• провеждане на някои програми за обучение, за да се насърчи значението на по -отговорния за околната среда избор.

По този начин възстановените риболовни мрежи заедно с някои други материали като стари килими, тюл и други се доставят в завода на Aquafil SpA, където в сложен и комплексен процес се превръщат в ECONYL® полиамидни нишки със същите характеристики като първичния найлон по отношение на представяне и качество, но за разлика от него не e произведена от невъзобновяеми суровини. 

Именно рециклираният найлон ECONYL® се използва за производството висококачествени тъкани, гарантиращи еднакво представяне спрямо тези от стандартен полиамид. Поради това на дизайнерите не се налага да правят компромиси при разработването на своите колекции, използвайки екологичната материя.